Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

Pentru informatii detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

Despre proiect

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 6 - Educație și competențe
Apel de proiecte POCU/380/6/13/ „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat”
Titlul proiectului - Competente antreprenoriale si cercetare de excelenta in programele de studii doctorale si postdoctorale - ANTREDOC
Cod proiect: POCU/380/6/13/123927 / Nr. contract: 56437/24.07.2019
Beneficiar: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca / Partener: ROBERT BOSCH SRL

Obiectivul proiectului este imbunatatirea calitatii si eficientei invatamantului tertiar prin cresterea nivelului de educatie, in special pentru grupuri din regiuni mai putin dezvoltate. Proiectul urmareste cresterea aptitudinilor pe piața fortei de munca, dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale cu scopul validarii competentelor dobandite si orientării profesionale.

Activitati

A1

Realizarea, organizarea si derularea unor programe de invatare prin experienta practica pentru dezvoltarea competentelor transversale si furnizarea unor programe de consiliere si orientare profesionala venite in sprijinul cercetarii si inovarii - seriile I, II si III

A2

Organizarea si derularea unor programe de invatare prin experienta practica de formare si dezvoltare a competentelor antreprenoriale - seriile I, II si III

A3

Consolidarea parteneriatelor dintre universitate si actorii din domeniul cercetarii si inovarii

A4

Burse si stagii de mobilitate

A5

Investitii pentru cresterea capacitatii institutionale de sustinere a programului ANTREDOC

A6

Managementul proiectului

ANTREDOC: rezultate asteptate

 • 99 de cercetatori doctorali si postdoctorali grup tinta- beneficiari ai proiectului
 • 99 burse doctorale/postdoctorale
 • 30 de doctoranzi/postdoctoranzi angajati/promovati pe un post de nivel superior
 • cel puţin 54 teze de doctorat sustinute la 1 an dupa finalizarea proiectului
 • platforma on-line de conectare intre cercetatori si mediul economic
 • un program de formare antreprenoriala
 • un program de formare competente transversale
 • 99 de deplasari pentru grupul tinta materializate prin participari la conferinte nationale/ internationale sau stagii de mobilitate
 • 99 lucrari publicate in conferinte indexate WOS (ISI)/BDI de prestigiu
 • 99 lucrari publicate in reviste indexate WOS (ISI)/BDI de prestigiu

Grup tinta

67 studenti doctoranzi si 32 cercetatori post-doctoranzi cu domiciliul sau resedinta in una din cele sapte regiuni mai putin dezvoltate ale Romaniei. Studentii doctoranzi din grupul tinta sunt inmatriculati in ultimii doi ani ai programului de studii doctorale la IOSUD UTCN in domeniile de studii: Arhitectura, Calculatoare si Tehnologia Informatiei, Inginerie Civila si Instalatii, Inginerie electrica, Inginerie electronica, Telecomunicatii si Tehnologii Informationale, Inginerie Industriala, Inginerie si management, Ingineria Materialelor, Inginerie Mecanica, Ingineria Mediului, Ingineria Sistemelor si Matematica

Burse

400 Euro - doctoranzi
600 Euro - postdoctoranzi
(pentru maximum 12 luni)

Deplasari

Fonduri pentru participari la conferinte si mobilitati

Premii

Premii pentru rezultate deosebite

Concurs de selectie a grupului tinta, seria 1: 2019-2020. Informatii despre concurs, eligibilitate, programare interviuri

Rezultatele concursului de selectie a grupului tinta, seria 1: 2019-2020. Rezultate seria1 Antredoc

Concurs de selectie a grupului tinta

Concursul de selecție a grupului tinta, in cadrul proiectului ANTREDOC se desfasoara in conformitate cu: Metodologia de selectie
Ordin privind aprobarea domeniilor şi specializărilor/programelor de studii universitare corelate cu sectoarele economice cu potential de crestere in Romania: OMEN nr. 5376/2017
Calendarul concursului stabilit prin decizia CA al UTCN: Calendar (actualizat 31.01.2020)
Anuntul concursului de selectie si date de contact: Anunt - seria 1

Documente in format editabil pentru inscrierea la concursul de selectie:

Doctoranzi

 • Cerere de inscriere Anexa_1a
 • Declaratie date personale Anexa_2
 • Declaratie privind evitarea dublei finantari Anexa_3
 • Fisa de autoevaluare a activitatii stiintifice Anexa_4

Cercetatori postdoctorali

 • Cerere de inscriere Anexa_1b
 • Declaratie date personale Anexa_2
 • Declaratie privind evitarea dublei finantari Anexa_3
 • Fisa de autoevaluare a activitatii stiintifice Anexa_4
 • Proiect de cercetare postdoctorala Anexa_5

Dosarele de inscriere la concurs se depun la secretariatul IOSUD-UTCN (str. Constantin Daicoviciu nr. 15), intre 7-14.10.2019, sala 439 (doctoranzi) / sala 442 (cercetatori postdoctorali)

Desfasurarea concursului

Rezultatele concursului de selectie a grupului tinta

Doctoranzi

Cercetatori postdoctorali

Evenimente

Fotografii de la evenimente desfasurate in cadrul programului ANTREDOC

Proiect POCU

Antredoc

ANTREDOC

Lansarea proiectului

ANTREDOC

Lansarea proiectului

ANTREDOC

Lansarea proiectului

ANTREDOC

Lansarea proiectului

ANTREDOC

Lansarea proiectului

ANTREDOC

Lansarea proiectului

ANTREDOC

Lansarea proiectului

ANTREDOC

Lansarea proiectului

ANTREDOC

Lansarea proiectului

UTCN

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

UTCN

AC, ETTI, IE

UTCN

CM, ARMM, IMM

UTCN

Constructii

Anunturi

Noutati, anunturi referitoare la evenimente si actiuni in cadrul proiectului ANTREDOC

Rezultatele concursului pentru selectia grupului tinta ANTREDOC

Rezultatele concursului de selectie a grupului tinta in cadrul proiectului „Competențe antreprenoriale și cercetare de excelență în programele de studii doctorale și postdoctorale – ANTREDOC” (seria 1): Rezultate selectie Antredoc

Rezultate si informatii

Concurs pentru selectia grupului tinta ANTREDOC

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca anunta concursul de selectie a grupului tinta in cadrul proiectului „Competențe antreprenoriale și cercetare de excelență în programele de studii doctorale și postdoctorale – ANTREDOC”: Anunt UTCN

Informatii

Lansarea proiectului ANTREDOC

Va invitam luni, 23 septembrie 2019, ora 13:00, sala 219 din Str. Memorandumului nr. 28 (Cladirea Rectoratului UTCN), la lansarea proiectului „Competențe antreprenoriale și cercetare de excelență în programele de studii doctorale și postdoctorale – ANTREDOC”

Fotografii

Concurs pentru angajarea expertilor

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca organizeaza concurs pentru selectia expertilor in cadrul proiectlui ANTREDOC

Mai mult

Contact

Manager de proiect: Prof.dr.ing.Petru.Dobra

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Email: proiect.antredoc@aut.utcluj.ro